تفاوت های استایل و فشن در چیست؟ اغلب این دو واژه را در کنار هم میبینیم، اما آیا این به معنی شباهت معنایی این دو کلمه است؟

معنای پشت لباسهایی که میپوشیم چیست؟

اغلب این دو کلمه (استایل و فشن) به جای یکدیگر استفاده میشوند، درحالیکه در اصل، کاملا متفاوت هستند و هر دو میتوانند ایجادگر اطلاعات زیادی از شما بشوند. در ادامه به مهم ترین تفاوت های استایل و فشن میپردازیم.

 

فشن، یک سبک محبوب یا جدیدترین سبک لباس، مو، دکوراسیون یا رفتار میباشد.

استایل، یک مسیر به خصوص برای به وجود آوردنِ یک کیفیت است؛ یک شیوه یا یک راه.

 

فشن همه جا حضور دارد. از نمایش‌های مُد تا بوتیک‌ها، از فروشگاههای بزرگ تا در خیابانها و در بین مردم عادی. فشن دائما در حال تغییر و گذراست و در عینِ شورانگیز بودن میتواند فاقد دوام باشد. استایل، از سوی دیگر، کمی نامحسوس‌تر است؛ باید در افراد به دنبال آن بگردید؛ باید بتوانید آن را حس کنید. استایل ماندگار است وهمه چیز در مورد این ثبات است.

 

مد را میتوان خرید؛ اما استایل را باید از آنِ خود کرد، استایلِ واقعی از درون می‌آید و ذاتی است.

استایل یعنی از خودتان بپرسید من چه کسی هستم؟ چه چیزی در درون من است؟

با اینحال اما دانستنِ این جواب‌ها کافی نیست؛ باید با این پاسخ‌ها به صلح رسیده باشید.

 

فشن یک امر خارجیست. درباره آنچه در جهان‌ بیرون اتفاق می افتد؛ درباره اینکه مردم چه میپوشند و دیگران چه میفروشند؟

به نظر من نکته‌ی جالب آن است که مد حقیقی زاده‌ی استایلِ شخصیِ فرد یا افراد است. اگر شما به هر خانه مد موفق و هر طراحِ با استعدادی نگاه کنید میبینید که آثار آنها بازتابی از استایلِ و سبکِ خودشان است.

امضای آنها سبکشان میشود و سبکشان امضایشان!

 

 

هر چه سبک از نظر درونی نهادینه‌تر شده باشد؛ امضای فرد در آثارش قویتر منعکس میشود. که در نهایت به شکل مُدی که آن‌ها خلقش میکنند تجلی میابد. داشتنِ استایل بدین معناست که بدانید میتوانید چطور از فشن استفاده کنید؛ به جای اینکه اجازه دهید فشن از شما استفاده کند و بدون اینکه نیاز داشته باشید فشن هویت شما را مشخص کند. وقتی سبک خودتان را داشته باشید میدانید چطور فشن را برای خودتان کنید.

اگر لباسی پشت ویترین مغازه خوب به نظر میرسد، این یعنی فشن.

اگر لباسی بر تنِ یک شخص واقعی خوب به نظر میرسد، این یعنی استایل.

 

برای استایل داشتن لازم نیست طبقِ مد روز پیش بروید. شخصی که صاحب سبک و امضا است؛ در تمام فصل‌ها، با حضور همه‌ی ترندها و در طول سالیان طبق مد و به روز به نظر میرسد. مدها می آیند و میروند، اما استایل در میان همه آنها باقی میماند. از هر کدام قسمتی را برمیدارد تا به جوهره‌ی اصلی و بلوغ نائل شود،غنی تر شود و در طول زمان تکامل یابد‌.

مد تغییر میابد اما استایل باقی میماند‌.