شومیز مخمل1,100,000 تومان

کرپ مخمل فرانسه - آستر حریر کش - فرانسه دوز


سارافون کلاسیک5,400,000 تومان

فوتر ایتالیا و ترک - آستر پونژه نخ ایتالیا - مغزی……


پالتوی بلند کژوال5,400,000 تومان

فوتر ایتالیا و ترک - آستر پونژه نخ ایتالیا - مغزی……


کت کلاسیک-کژوال3,600,000 تومان

فاستونی ایتالیا - آستر پونژه نخ ایتالیا- مغزی……


دامن پلیسه چهارخونه2,800,000 تومان

فاستونی ایتالیا - آستر پونژه نخ ایتالیا - مغزی……


کت مخمل کله غازی6,500,000 تومان

مخمل کتان فرانسه - آستر پنزه نخ ایتالیا - مغزی……


کت مخمل بژ6,500,000 تومان

مخمل کتان فرانسه - آستر پنزه نخ ایتالیا - مغزی……


کت پالتو فوتر3,100,000 تومان

فوتر ایتالیا - زربافت - آستر نخ و ابریشم - دکمه……


کت فوتر2,800,000 تومان

فوتر ایتالیا - زربافت - آستر نخ و ابریشم - دکمه……


کت تویید کلاسیک2,600,000 تومان

تویید فرانسه - آستر نخ و ابریشم - مغزی‌دوزی


شلوار پشمی پیردوپل1,200,000 تومان

پشم و نخ ایتالیا - تمام آستر پونژه نخ ایتالیا - کمر نوار……